Allergie (Epicutane test)

Een Epicutane test is een allergie huidtest om te bepalen of u voor één of meerdere stoffen allergisch bent. Een Epicutane test wordt gebruikt voor het vaststellen dan wel uitsluiten van een contactallergie. Deze test wordt uitgevoerd door op uw rug een aantal pleisters te plakken waarop verschillende stoffen zijn aangebracht. De pleisters dienen een bepaalde tijd op uw rug te blijven zitten. Daarna worden de pleisters verwijderd en kan worden beoordeeld of u al of niet allergisch bent voor de geteste stoffen.