Allergisch contacteczeem

Wat is allergisch contacteczeem? 

De term eczeem wordt gebruikt voor huidafwijkingen, die gepaard kunnen gaan met jeuk, roodheid, kleine bobbeltjes (papels), blaasjes en schilfering. Soms gaan de blaasjes lekken en wordt het een nattend eczeem genoemd. Deze verschijnselen zijn het gevolg van een ontstekingsreactie in de huid.
Men spreekt van allergisch contacteczeem als een bepaalde stof in de huid een allergische reactie teweegbrengt. Het is een overgevoeligheidsreactie van het lichaam, waarbij specifieke afweercellen een rol spelen. Dit gebeurt alleen bij personen die na een eerder huidcontact voor die bepaalde stof allergisch zijn geworden. De betreffende stof wordt een allergeen genoemd. In het algemeen ontstaat een allergisch contacteczeem op de plaats waar de stof in contact komt met de huid. Op die plaats is de reactie vaak het heftigst. Soms kan de huid in de omgeving mee reageren en in zeldzame gevallen zelfs op andere lichaamsdelen.
Allergisch contacteczeem is niet erfelijk en niet besmettelijk voor anderen. De dermatoloog kan door middel van huidtesten de stoffen opsporen waarvoor een overgevoeligheid bestaat.
Wat is de behandeling?
Allereerst dient de stof waarvoor men overgevoelig is, vermeden te worden. Daarnaast moet het contacteczeem, net als alle andere vormen van eczeem behandeld worden. Meestal gebruikt men hiervoor een corticosteroïd-houdende zalf of crème. Bij uitgebreid en ernstig eczeem is soms een kuur met corticosteroïd-tabletten (prednison) nodig om het eczeem tot rust te brengen.

Constitutioneel eczeem
Wat is constitutioneel eczeem?

Constitutioneel eczeem, ook wel atopisch eczeem genoemd, is een vorm van eczeem die voornamelijk optreedt op de kinderleeftijd. Het eczeem begint meestal voor het tweede levensjaar en wordt vooral gekenmerkt door hevige jeuk. Constitutioneel eczeem gaat vaak gepaard met een aanleg voor het ontwikkelen van allergieën. Deze aanleg is erfelijk en wordt atopie genoemd. Als het eczeem op zuigelingenleeftijd ontstaat, bestaat er een grote kans dat het op latere leeftijd vanzelf verdwijnt. Het eczeem kan echter ook chronisch voortduren of later terugkomen.

Wat is de behandeling?

Bij constitutioneel eczeem spelen vele factoren een rol. Er kunnen spontane verbeteringen en verergeringen optreden. Het is niet mogelijk constitutioneel eczeem met geneesmiddelen te genezen. De behandeling is gericht op het onderdrukken van de verschijnselen, waardoor de klachten afnemen. De behandeling bestaat voornamelijk uit uitwendige behandeling met crèmes en zalven. Soms worden ook tabletten of drankjes voorgeschreven. Bij zuigelingen, bij wie een overgevoeligheid voor koemelk is vastgesteld, kan hypoallergene voeding zinvol zijn.

Nummulair eczeem
Wat is nummulair eczeem?

Nummulair eczeem is een verzamelnaam voor huidafwijkingen die worden gekenmerkt door rode en schilferende plekken. Eczeem berust op een oppervlakkige ontstekingsreactie in de huid, waarvoor meerdere oorzaken mogelijk zijn. Nummulair eczeem wordt gekenmerkt door jeukende ronde plekken op de huid, die meestal symmetrisch voorkomen op de armen en benen. Het komt vooral voor bij volwassenen en is niet besmettelijk.
Wat is de behandeling?
Nummulair eczeem kan het beste worden behandeld met een corticosteroïd zalf. De voorkeur gaat uit naar een corticosteroïd van klasse 3 of eventueel klasse 4. Daarnaast is het van groot belang dat de gehele huid dagelijks wordt ingesmeerd met een verzorgende crème om de uitdroging van de huid tegen te gaan.
Bij ernstig, hardnekkig nummulair eczeem kan soms lichttherapie met ultraviolet licht (UVB) nodig zijn.
De behandeling met een corticosteroïd zalf en met een verzorgende crème leidt meestal snel tot verdwijning van het eczeem. Naderhand kunnen nieuwe plekken ontstaan, maar deze zullen ook verdwijnen als de behandeling wordt voortgezet. In het algemeen verdwijnt nummulair eczeem op korte termijn en is geen sprake van een langdurig beloop.

Seborrhoïsch eczeem
Wat is seborrhoïsch eczeem?


Seborrhoïsch eczeem is een huidaandoening - met roodheid en schilfering - die vooral te zien is in het gezicht en op het behaarde hoofd. Seborrhoïsch eczeem komt bij ongeveer 5% van de bevolking voor, iets vaker bij mannen dan bij vrouwen. De aandoening ontstaat meestal aan het begin van de puberteit en is niet besmettelijk.
Bij kinderen komt het vrijwel niet voor, met uitzondering van jonge zuigelingen (‘berg’).
Deze aandoening heeft geen relatie met inwendige ziekten. Het verloop van seborrhoïsch eczeem is wisselend, waarbij rustige periodes kunnen worden afgewisseld met tijden waarin de huidziekte actiever is. Het eczeem is goed te behandelen, maar kan na stoppen van de behandeling weer terugkomen.

Wat is de behandeling?

Seborrhoïsch eczeem is een huidaandoening die weliswaar goed behandeld kan worden, maar waarvoor geen definitieve genezing mogelijk is omdat de aanleg voor deze vorm van eczeem niet veranderd kan worden. De behandeling is erop gericht om de gisthoeveelheid en de ontstekingsreactie in de huid te verminderen. Elke vorm van behandeling is “symptomatisch”, dat wil zeggen dat de symptomen (roodheid, schilfering, jeuk) onderdrukt worden.
De behandeling bestaat meestal uit het gebruik van shampoo, crèmes of combinaties hiervan (lokale behandeling).