Huidkanker

Photodynamische Therapie (verwijderen van kwaadaardig en/of goedaardige huidafwijkingen)
bestaat uit de combinatie van het opbrengen van een lichtgevoelige stof en blootstelling aan zichtbaar licht. De behandeling wordt toegepast in selectieve gevallen bij de volgende vormen van huidkanker of voorstadia daarvan: Actinische keratose, Ziekte van Bowen, Basaalcelcarcinoom (oppervlakkige type). Het doel is het verwijderen van kwaadaardige en/of goedaardige huidafwijkingen.

Elektro coagulatie.
Huidtumoren kunnen, net als wratten, eenmalig worden 'weggebrand' (coagulatie). Omdat dit wegbranden meestal elektrisch gebeurt, spreekt men ook wel over elektrocoagulatie. De te behandelen plek wordt eerst plaatselijk verdoofd.

Excisie (verwijderen van een huidafwijking).
Een excisie is het operatief verwijderen van een huidafwijking, zo mogelijk in zijn geheel. Excisies worden o.a. gedaan bij patiënten met bepaalde vormen van huidkanker. Ook als er sprake is van een goedaardige huidafwijking kan ervoor gekozen worden om deze operatief te verwijderen. Het verwijderen van een goedaardige of kwaadaardige afwijking d.m.v. wegsnijden wordt gedaan onder plaatselijke